Nieuws

okt
19

Nieuw investeringsfonds EU en Breakthrough Energy voor schone enerige

De Europese Commissie en Breakthrough Energy richten samen een publiek-privaat investeringsfonds op tegen klimaatverandering: Breakthrough Energy Europe (BEE). Beide partijen hebben hiervoor een Memorandum of Understanding ondertekend. Het nieuwe fonds heeft een omvang van € 100 miljoen en is bedoeld om innovatieve ondernemers te ondersteunen met kapitaal in het ontwikkelen van nieuwe technologieën om klimaatverandering tegen te gaan. Naar verwachting wordt BEE in 2019 operationeel.

BEE zal zich richten op het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van energie-efficiëntie op het gebied van elektriciteit, transport, landbouw, industrie en gebouwen. Het gaat om een pilot project, dat kan dienen als model voor vergelijkbare initiatieven op andere vlakken.

 

Het kapitaal van BEE zal voor de helft geleverd worden door Breakthrough Energy, een internationaal investeringsfonds opgericht door onder andere Bill Gates. Breakthrough Energy draagt financieel bij aan het ontwikkelen van schone energietechnologieën. De andere helft komt uit InnovFin, het EU investeringsinstrument dat financiering biedt aan innovatieve ondernemingen en medegefinancierd wordt uit Horizon 2020.

 

BEE moet gaan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Naar aanleiding van dit akkoord heeft een groep investeerders uit tien landen de Breakthrough Energy Coalition opgericht. In december vorig jaar gaven zij aan publiek-private partnerschappen te willen gaan testen met vijf leden van Mission Innovationwaar dit partnerschap met de Commissie er één van is. Mission Innovation is een internationaal partnerschap van landen die hebben toegezegd hun onderzoeks- en innovatiefinanciering op het vlak van schone energie te verdubbelen voor 2021. Het partnerschap bestaat uit 23 leden, waaronder de EU en Nederland.

Terug naar overzicht