Nieuws

okt
19

Nationaal Epilepsie Fonds - onderzoekssubsidie 2020

Bij het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) kunnen aanvragen worden ingediend voor wetenschappelijk onderzoek. De deadline voor onderzoek in 2020 is 15 januari 2019. De maximale financiële bijdrage voor 2020 is € 205.987. Projecten moeten in principe binnen vier jaar zijn afgerond. Bij een combinatie van een specialistenopleiding en wetenschappelijk onderzoek kan een langere duur van het project (binnen eenzelfde budget) tot de mogelijkheden behoren.

De aanvrager is initiatiefnemer bij het uitvoeren van het bedoelde onderzoek, dat behoort tot de aandachtsgebieden van het Epilepsiefonds. De gehonoreerde projecten moeten binnen een jaar na toekenning van start gaan.
 
Het Epilepsiefonds stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Hiermee wil zij bereiken dat er meer kennis over en inzicht in epilepsie tot stand komt.

Terug naar overzicht