Nieuws

okt
19

Drie nieuwe oproepen gepubliceerd voor Creative Europe programma

De Europese commissie heeft drie nieuwe calls gepubliceerd binnen het onderdeel MEDIA van het Creative Europe programma. Het gaat om Ondersteuning van filmfestivals, Steun voor audiovisuele contentontwikkeling in het kader van afzonderlijke projecten en Steun voor het programmeren van audiovisuele Europese TV producties.

Aanvragen voor Ondersteuning van filmfestivals (Support to Festivals 2019, EACEA/32/2018) kunnen in twee perioden worden ingediend. De deadline is 20 december 2018 voor activiteiten die beginnen tussen 1 mei en 31 oktober 2019, en 7 mei 2019 voor activiteiten die beginnen tussen 1 november 2019 en 30 april 2020. Er is in totaal € 3,2 miljoen beschikbaar voor deze oproep. De financiële bijdrage per project is tussen de € 19.000 en € 75.000.

 

De oproep Steun voor audiovisuele contentontwikkeling in het kader van afzonderlijke projecten (Support for Development of Audiovisual Content - Single Project 2019, EACEA/22/2018) kent eveneens twee indientermijnen. Steunaanvragen kunnen worden ingediend van 19 oktober tot en met 18 december 2018 of van 20 februari tot en met 24 april 2019. Voor deze call is in totaal € 5,4 miljoen beschikbaar. De maximale bijdrage per project bestaat uit een vaste som van:

  • € 60.000 voor animatie: 
  • € 25.000 voor een creatieve documentaire; 
  • € 50.000 voor fictie, indien de geraamde productiebegroting € 1,5 miljoen of meer bedraagt; en 
  • € 30.000 voor fictie waarbij de de geraamde productiebegroting minder is dan € 1,5 miljoen.

Ook voor de oproep Steun voor het programmeren van audiovisuele Europese TV producties (Support to Television Programming 2019, EACEA/25/2018) zijn twee deadlines vastgesteld. Aanvragen moeten uiterlijk op 18 december 2018 of 28 mei 2019 ingediend zijn. Het totale beschikbare budget is vastgesteld op € 13,5 miljoen. Hiervan is een indicatief bedrag van € 6 miljoen bestemd voor de eerste termijn en € 7,5 miljoen voor de tweede termijn. 

De maximale bijdrage voor dramaproducties en animatiefilms is € 500.000, of 12,5% van de totale in aanmerking komende kosten, indien dit een lager bedrag is. Er mag maximaal € 1 miljoen, of indien dit minder is, 10% van de subsidiabele kosten, worden aangevraagd voor het eerste en tweede seizoen. Hierbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Er is sprake van coproductie door productiebedrijven uit verschillende landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen;
  • De dramaserie moet uit tenminste zes afleveringen bestaan;
  • De dramaserie moet een totaal subsidiabel productiebudget hebben van ten minste € 10 miljoen. 

De maximale bijdrage voor creatieve documentaires is € 300.000, of 20% van de totale in aanmerking komende kosten, indien dit een lager bedrag is.

 

Bovenstaande oproepen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen na de goedkeuring van de begroting voor 2019 door de begrotingsactiviteit.

Terug naar overzicht