Nieuws

okt
19

Dinamo Fonds voor dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg maakt nieuwe deadline bekend

Het Dinamo Fonds beheert een groeiend vermogen, afkomstig uit schenkingen, nalatenschappen en vermogenswinsten. Dit vermogen wordt jaarlijks uitgekeerd aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2019 worden ingediend.

De definitieve besluiten over de ontvangen aanvragen worden eenmaal per jaar door het bestuur van het Dinamo Fonds in de oktobervergadering genomen. De uitkomst daarvan wordt aan betrokkenen in de tweede helft van november per brief bekendgemaakt. De uitkeringen worden in diezelfde periode overgemaakt.

 

Er wordt geen bijdrage verstrekt voor educatie of het uitgeven van boeken, voor dissertaties, voor studiereizen en dergelijke. Het bestuur beperkt zich projecten in Nederland. Voor uitzonderingen moet een zeer dwingende reden bestaan.

Terug naar overzicht