Nieuws

okt
19

Twee nieuwe openstellingsbesluiten aangekondigd voor POP3 in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten, de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies te wijzigen. Er zijn nieuwe openstellingsbesluiten vastgesteld. Het gaat om de maatregel Samenwerken in het kader van Europese Partnerschappen (EIP) en om de regeling Jonge Landbouwers. Voor beide onderdelen zijn tevens subsidieplafonds bekendgemaakt.

Met de Subsidie samenwerken in het kader van het EIP kan de provincie Noord-Holland subsidie verstrekken voor samenwerking in het kader van het Europees Partnerschap voor innovatie, voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw. Er kan subsidie worden verstrekt voor:

  • de oprichting van een operationele groep; of
  • het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie; of
  • de uitvoering van een project door de operationele groep. 

Hiervoor is een nieuw subsidieplafond van € 20.060.000 vastgesteld. 

 

Met de Regeling Jonge Landbouwers, voluit de subsidie Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers kan de provincie Noord-Holland subsidie verstrekken voor activiteiten die zijn opgenomen in een lijst van investeringen, gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven. Het subsidieplafond voor de komende indientermijn bedraagt € 550.000.

 

De openstellingsbesluiten zullen binnenkort in het Provinciaal Blad bekendgemaakt worden.

Terug naar overzicht