Nieuws

okt
19

Subsidie voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven in Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen gaan de subsidie 'fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van agrarische ondernemingen' opnieuw openstellen. Ditmaal kunnen biologische landbouwbedrijven een aanvraag indienen voor innovatie en modernisering van hun onderneming. Hiervoor is in totaal € 2 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 30 oktober tot en met 1 december 2017.

De modernisering moet bijdragen aan de verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, de volksgezondheid en de biodiversiteit. Er kan subsidie worden verstrekt voor de volgende typen investeringen:

  • machine voor mechanische onkruidbestrijding / loofbehandeling; 
  • machine voor grondbewerking; 
  • zaai- en planttechnieken; 
  • machines voor verwerking (eigen) (kracht-) voer; 
  • bemestingstechnieken;
  • machines voor rijpaden; 
  • huisvesting en dierenwelzijn; 
  • machines, in combinatie met wildbeschermende maatregelen.

Per bedrijf kan slechts één aanvraag worden ingediend. Een aanvraag mag meerdere typen investeringen bevatten. De hoogte van de subsidie is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000. 

Terug naar overzicht