Nieuws

okt
19

Openstellingsbesluit Natuurbeheer Drenthe 2018 bekendgemaakt

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Drenthe 2018 gepubliceerd. Hierin zijn subsidieplafonds, aanvraagperioden en / of tarieven vastgesteld voor zowel de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SVNL) als voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2015 (SNL).

Voor aanvragers van een subsidie in het kader van de SVNL 2016 zijn bedragen vastgesteld voor Continuering Natuur- en landschapsbeheer en Nieuw areaal. 

 

Voor Continuering natuur- en landschapsbeheer is in totaal € 133.300 beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld: 
€ 132.000 voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland, gericht op kosten voor:

  • het beheer van een natuurterrein voor vastgestelde natuurbeheertypen en / of landschapsbeheertypen; en 
  • het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

€ 1.000 voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland, gericht op kosten voor:

  • het beheer van een natuurterrein voor vastgestelde natuurbeheertypen; 
  • het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein.

Voor Nieuw areaal is in totaal € 25.000 beschikbaar, voor activiteiten met betrekking tot: 

  • het beheer van een natuurterrein voor vastgestelde natuurbeheertypen en / of landschapsbeheertypen; en
  • het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein.

De bovengenoemde subsidieplafonds zijn onderling uitwisselbaar. Voor aanvragers in het kader van de SNL Drenthe is een subsidieplafond vastgesteld van € 192.000 voor het beheer van een natuurterrein voor vastgestelde natuurbeheertypen en / of landschapsbeheertypen.

 

Aanvragen voor bovenstaande activiteiten, voor zowel de SNL als de SVNL 2016, kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2017 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Zwolle. In het Openstellingsbesluit zijn daarnaast de tarieven opgenomen voor het begrotingsjaar 2018, voor beide subsidieregelingen.

Terug naar overzicht