Nieuws

okt
19

Noord-Holland wijzigt subsidieplafond voor subsidie collectieve zelfbouw 2017

In september 2017 werd in Noord-Holland de Uitvoeringsregeling collectieve zelfbouw 2017 vastgesteld, inclusief subsidieplafonds voor de initiatieffase en de planontwikkelfase. Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 17 oktober besloten, het eerder vastgestelde subsidieplafond voor de initiatieffase te verlagen naar € 200.000. Het subsidieplafond voor de planontwikkelfase blijft ongewijzigd: € 1.164.000.

Bij collectieve zelfbouw neemt een groep burgers het initiatief tot het bouwen van hun eigen koopwoningen. Zij organiseren zich hiervoor in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Deze treedt op als opdrachtgever naar architect en aannemer. De Uitvoeringsregeling is de voortzetting van de subsidie collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) van Noord-Holland.


Het gewijzigde subsidieplafond wordt binnenkort in het Provinciaal Blad bekendgemaakt. Ook de eerder aangekondigde Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 is nog niet officieel gepubliceerd.

Terug naar overzicht