Nieuws

okt
19

GS Noord-Brabant publiceert nieuwe Beleidsregels financiële correcties OP Zuid 2014-2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in de hoedanigheid van managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid Nederland 2014-2020 de Beleidsregels categoriseringstabel financiële correcties OP Zuid 2014-2020 gepubliceerd. De Managementautoriteit is op grond van Verordening 1303/2013 verplicht verantwoording af te leggen aan de Europese Commissie over het verstrekken van subsidies vanuit de Subsidieregeling OP Zuid.

In de beleidsregel zijn de categoriseringstabel en financiële correcties opgenomen die gelden bij het bepalen van een eventuele verlaging van de subsidie, wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden die bij het verstrekken van de subsidie zijn gesteld. Deze nieuwe  beleidsregels zijn van toepassing op tekortkomingen die blijken uit betalingsaanvragen of aanvragen om vaststelling worden ingediend op of na 1 januari 2018. 

Terug naar overzicht