Nieuws

okt
19

Flevoland publiceert subsidieregeling herstructureringsprojecten voor 2017

De provincie Flevoland heeft de Nadere regel herstructureringsprojecten Flevoland 2017 gepubliceerd. Deze treedt per 1 november in werking. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 31 december 2019. De oude nog openstaande regeling van 2013 wordt per 1 november ingetrokken. Er was behoefte om deze regeling te actualiseren. Het subsidieplafond blijft € 4 miljoen. Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 50% van het financiële tekort tot € 500.000.

Met het financiële tekort wordt bedoeld het negatieve verschil tussen opbrengsten en subsidiabele kosten, verminderd met bijdragen van derden en subsidies van andere bestuursorganen en de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 

De subsidieregeling heeft tot doel de beschikbare middelen voor herstructureringsprojecten zelfstandig in te zetten. Veelal flink verouderde werklocaties worden opgeknapt en dragen op die manier bij aan een verbetering van het ruimtegebruik, een aantrekkelijk werkmilieu en een kansrijke economie.

Terug naar overzicht