Nieuws

okt
19

Limburg stelt handleiding en experimenteerregeling vast

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben in de besluitenlijst van 19 oktober 2016 bekendgemaakt dat ze een handleiding en experimenteerregeling voor de Sociale Agenda Limburg 2025 hebben vastgesteld. Voor de periode 2016 tot en met 2019 is een budget beschikbaar van 4.255.000. Meer informatie volgt binnenkort.Met het coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’ is de koers ingezet om in actie te komen voor een welvarend en sociaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers. Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen is gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit vormt het strategisch beleidskader voor de komende coalitieperiode, en daarna. Het is de ambitie om in 2025 te komen tot een positieve ontwikkeling in de gezondheid en participatie van Limburgers.

Terug naar overzicht