Nieuws

okt
19

Zuid-Holland publiceert Openstellingsbesluit 2016 voor natuur en landschap

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Openstellingsbesluit 2016 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) gepubliceerd. In het besluit zijn onder meer subsidieplafonds en aanvraagperioden opgenomen voor het komende jaar. Voor de SNL 2013 worden voor 2016 voor het onderdeel Natuur- en landschapsbeheer de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

€ 650.000, voor continuering van natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders, voor terreinen binnen en buiten de EHS;  
€ 400.000, voor continuering van natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor andere beheerders, voor terreinen binnen en buiten de EHS;
€ 150.000 voor terreinen binnen de EHS en € 0 voor terreinen buiten de EHS, voor nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer, voor vastgestelde begunstigden.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Zwolle.
 
Voor de SKNL 2013 worden voor 2016 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

€ 700.000, voor investeringssubsidie natuur en landschap, voor aanvragen met betrekking tot eenmalige investeringen;
€ 5,1 miljoen, voor functieverandering, voor

realisatie van een natuurbeheertype door omzetting van landbouwgrond in natuurbeheerterrein, en 
realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap.


Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 30 oktober 2016, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Zwolle.
Alle genoemde subsidieplafonds gelden onder bepaalde voorwaarden. Zie voor een nadere specificatie het Provinciaal blad. Hierin zijn tevens de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 opgenomen.

Terug naar overzicht