Nieuws

okt
19

Utrecht verlengt subsidieregeling Asbest eraf en zonnepanelen erop

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten, de Uitvoeringsverordening Asbest eraf, zonnepanelen erop te verlengen. Het is weer mogelijk, aanvragen in te dienen. De subsidie is bedoeld voor (voormalig) agrarische ondernemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden behaald: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Om dit te kunnen bereiken, werd de regeling eerder al verruimd en verlengd. Ondanks dat is het subsidieplafond nog aldoor niet bereikt. Daarom is besloten, de regeling nogmaals langer open te stellen.
 
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 756.090.

Terug naar overzicht