Nieuws

okt
19

Subsidie streeknetwerken Noord-Brabant gewijzigd

Er is een eerste wijziging op de Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 bekendgemaakt. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor het generen van projecten, gericht op het vitaler maken van het Noord-Brabantse platteland, met behulp van een streeknetwerk. De provincie heeft besloten, de datum waarop de subsidiabele activiteiten moeten zijn gerealiseerd te verlengen tot en met 31 december 2016. De regeling is gesloten. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. 
 
De oorspronkelijke deadline waarbinnen de subsidiabele activiteiten gerealiseerd moesten zijn was 1 juli 2016. Noord-Brabant beraadt zich momenteel over het voortzetten van de provinciale activiteiten van streeknetwerken in de huidige vorm. Tevens moeten de streeknetwerken voldoende gelegenheid krijgen hun organisatie aan te passen aan een mogelijke nieuwe opzet van regionale samenwerking vanaf 1 januari 2017. Daarom is besloten, de datum te verlengen.

Terug naar overzicht