Nieuws

okt
19

Stand van zaken budget OP OOST op 16 oktober 2015

De Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP OOST), heeft een overzicht gepubliceerd met de stand van zaken van het nog beschikbare budget per 16 oktober 2015. Er is nog budget beschikbaar voor (onderdelen) van de volgende regelingen: Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten (a,b,c,d), Innovatiesamenwerkingsprojecten en Stimulering innovatieprojecten (tot max. 500.000). De tenders voor de  regelingen Stimulering grote innovatieprojecten, Stimuleren proeftuinen, Cluster en netwerken zijn gesloten. Zie hier voor de tabel met de stand van zaken per 1 september 2015. 
 
Met het programma OP OOST ondersteunen beide provincies het MKB direct bij productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Terug naar overzicht