Nieuws

okt
19

Nieuw subsidieplafond voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg

Op 31 augustus 2015 werd het Openstellingsbesluit Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekendgemaakt. Dit besluit had betrekking op de door het Natuurbeheerplan Limburg 2016 begrensde leefgebieden met de aanduiding Open Akkerland, Open Grasland, Droge Dooradering en Natte Dooradering. Voor de beheerperiode 2016-2022 werd een symbolisch bedrag van 1 vastgesteld. Op dat moment was nog niet duidelijk, hoeveel geld er beschikbaar zou zijn. Het daadwerkelijke subsidieplafond is nu vastgesteld en bedraagt € 30.191.362,14. De regeling is inmiddels gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.
 
 

Terug naar overzicht