Nieuws

okt
19

Meer dan 400 aanvragen ingediend voor de subsidieregelingen van OP-Oost 2014-2020

De managementautoriteit heeft de afgelopen maanden veel vragen gekregen over de procedure na de aanvraag. Nadat bekeken is, of de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen. Vervolgens wordt de aanvraag getoetst op technische en inhoudelijke zaken. Voor de inhoudelijke beoordeling wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke deskundigen.  
 
De deskundigencommissie heeft dit jaar al projecten beoordeeld op 8 juli en 8 oktober. Alle aanvragen die zijn ingediend en als compleet zijn beoordeeld, vóór 1 september 2015 zijn inmiddels van een advies voorzien door de commissie. Op de agenda van het eerstvolgende overleg op 26 november staan de volgende aanvragen:

De subsidieaanvragen voor subsidie voor Innovatie samenwerkingsprojecten (paragraaf 3.2) en Stimulering innovatieprojecten (paragraaf 3.3) die voor 15 september zijn ingediend en compleet zijn verklaard;
Alle subsidieaanvragen die zijn ingediend onder de tender Stimulering grote innovatieprojecten (paragraaf 3.4) en compleet zijn verklaard;
Alle subsidieaanvragen die zijn ingediend onder de tender Stimuleren proeftuinen (paragraaf 3.5) en compleet zijn verklaard.

Op 21 januari 2016 worden aanvragen voor de tender Cluster- en netwerkregeling projecten (paragraaf 3.6) inhoudelijk beoordeeld door de deskundigencommissie.
 
Nadat een subsidieaanvraag zowel technisch als inhoudelijk is beoordeeld en een positief advies heeft ontvangen, volgt het besluit van Gedeputeerde Staten. De aanvrager krijgt hiervan bericht in een beschikkingsbrief. Indien de technische toets al voor de beoordeling van de deskundigencommissie is afgerond, kan het besluit door GS binnen drie of vier weken na het positief advies van de deskundigencommissie worden genomen. 

Terug naar overzicht