Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
19

WBSO wordt in 2013 aangepast

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is de komende jaren ook weer opgenomen in de begroting. De bijhorende percentages van de eerste schijf en de schijfruimten wijken echter af van voorgaande jaren:

• het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 42% naar 38%;
• het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 60% naar 50%;
• de bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000;
• het percentage van de 2e schijf blijft 14%;
• het plafond blijft € 14 miljoen;
• de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen worden geïndexeerd.

Het structurele budget zal € 715 miljoen per jaar bedragen, voor 2013 is er nog een incidentele verhoging van € 20 miljoen.

Het aan de WBSO gekoppelde programma Research & Development Aftrek (RDA) kent een verruiming van het budget van 50%. Over de precieze invulling van de verruiming is in het huidige plan nog niet ingegaan, aangenomen mag worden dat de, in 2012 in het leven geroepen regeling, minimaal in dezelfde vorm zal worden doorgezet.

Terug naar overzicht