Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
19

Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2013 worden de zorgopleidingen die vallen onder de subsidieregelingen zorgopleiding 1e en 2e tranche overgeheveld naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Vanaf dat moment zullen de zorgopleidingen gefinancierd worden door middel van een beschikbaarheidsbijdrage op grond van de Wet marktverordening gezondheidszorg (WMG). Door deze overheveling zullen de subsidieregelingen zorgopleidingen 1e en 2e tranche komen te vervallen.

Om in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidsbijdrage moet het gaan om opleidingen tot artsen die een zorg of dienst verlenen, zoals dit is omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De meeste zorgopleidingen 1e en 2e tranche voldoen aan deze eis. Dit geldt echter niet voor de in de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche opgenomen opleidingen arts maatschappij en gezondheid met de profielen infectieziektenbestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde of tuberculosebestrijding, zodat deze niet via de beschikbaarheidsbijdrage bekostigd te kunnen worden. Voor de bekostiging van deze opleidingen is daarom de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017 opgesteld.

Voor 2013 zijn de volgende subsidiebedragen per voltijdste opleidingsplaats vastgesteld:
• Arts infectiebestrijding 1e fase: € 77.000,-;
• Arts infectiebestrijding 2e fase: € 77.000,-;
• Arts tbc-bestrijding 1e fase: € 77.000,-;
• Arts tbc-bestrijding 2e fase: € 77.000,-;
• Jeugdarts 1e fase: € 66.900,-;
• Jeugdarts 2e fase: € 66.900,-;
• Medisch milieukundige 1e fase: € 77.000,-;
• Medisch milieukundige 2e fase: € 77.000,-.

Een aanvraag voor subsidiejaar 2013 moet uiterlijk op 1 november 2012 zijn ingediend met behulp van een aanvraagformulier. De aanvraagformulieren werden al eerder toegestuurd aan de opleidingsinrichtingen die daarvoor in aanmerking komen.

Terug naar overzicht