Nieuws

sep
19

Nieuwe calls Innovative Medical Devices Initiative op komst

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) komt in oktober 2019 met twee nieuwe subsidieoproepen met als thema: Technologie voor bemensbare zorg.

Door vergrijzing en toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt de zorgvraag in Nederland sterk toe. Hierdoor staan we voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Niet alleen is er een tekort aan zorgpersoneel, ook de zorgkosten blijven door toenemende vraag alleen maar stijgen. Veranderingen zijn nodig om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden.

Om het toenemende tekort aan zorgpersoneel aan te pakken en de toegankelijkheid van de zorg te kunnen waarborgen opent IMDI in oktober 2019 twee nieuwe calls.

  • Call 1: Doorbraakprojecten. Deze oproep biedt ruimte voor nieuwe idee├źn/inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld die voldoen aan de IMDI-doelstellingen. Deze zogenaamde doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst. Het betreft korte projecten van beperkte omvang (ongeveer € 150.000);
  • Call 2: Demonstratieprojecten. Deze oproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die reeds gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP) welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving. Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op de overdacht van de technologie naar een partij die zal zorgen voor overdracht naar de praktijk. Het betreft grote projecten uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk.


De calls zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen NWO, ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). Meer informatie en details worden in oktober bekendgemaakt in de betreffende calls op NWO.nl en ZonMw.nl.

Zie ook: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/twee-open-calls-voor-toekomstbestendige-zorg.html

Over IMDI
IMDI is een strategisch publiek-privaat partnerschap (PPP) specifiek gericht op de ontwikkeling en toepassing van de medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van de zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

Terug naar overzicht