Nieuws

sep
19

Interreg-project CrossRoads2 weer open voor innovatieprojecten

Het Vlaams-Nederlandse Interreg-project CrossRoads2 (CROSSROADS2) is opnieuw opengesteld voor innovatieprojecten.

De nieuwe openstelling – die loopt van 19 september tot en met 3 oktober 2019 – richt zich op innovatieprojecten in één of meerdere van de volgende sectoren: hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.

De openstelling betreft een tender waarbij de ingediende projecten met elkaar worden vergeleken. Het te verdelen budget bedraagt € 512.345, het maximale subsidiebedrag per project bedraagt € 135.000.

Voor het onderdeel haalbaarheidsstudies staat er overigens ook nog een Crossroads-call open met als sluitingsdatum 29 november 2019. Voor deze openstelling is € 240.000 te verdelen (in volgorde van ontvangst van de aanvragen), met een maximaal subsidiebedrag van € 10.000 per project.

Kijk voor meer informatie op: https://www.stimulus.nl/crossroads2-opent-zevende-call-per-19-september-2019/

Over het project
Het project CrossRoads2 heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen mkb'ers in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).

Terug naar overzicht