Nieuws

sep
19

Eerste oproep ZonMw-programma Verpleging en Verzorging

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd binnen het nieuwe programma Verpleging en Verzorging. Het gaat om de oproep 'Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden'.

Het programma Verpleging en Verzorging draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg. Het versterken van de professionaliteit kan op verschillende manieren. De doelstellingen van dit programma zijn:

  • versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk;
  • verbetering van de kennisbenutting;
  • doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden.


Het doel van de nu gepubliceerde oproep is het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. In de verpleging en verzorging ontbreekt het op dit moment namelijk aan (een toegankelijk overzicht van) goed beschreven voorbeelden. Een goede beschrijving omvat onder andere een beschrijving van de:

  • (theoretische) onderbouwing van het voorbeeld;
  • inhoud van het voorbeeld;
  • randvoorwaarden voor implementatie en borging.


Het gaat bij de praktijkvoorbeelden om goede zorg die navolging verdient binnen en buiten de eigen regio of organisatie.

Subsidie kan worden aangevraagd om deze praktijkvoorbeelden te beschrijven en ze een stap verder te helpen tot 'goed beschreven praktijkvoorbeeld'. Het resultaat van het project bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • een (beperkte) literatuur review over de beschikbare kennis over het probleem waar het goede voorbeeld zich op richt;
  • een beschrijving van het goede voorbeeld;
  • een handleiding;
  • een procesevaluatie, waarin de werking en de uitvoering, de meningen en ervaringen van de doelgroep en de uitvoerders en waar mogelijk patiĆ«nten, het bereik van het goede voorbeeld, succes- en faalfactoren en aanbevelingen voor verbetering van het goede voorbeeld staat beschreven.


De goed beschreven praktijkvoorbeelden (die het resultaat van deze subsidieronde zijn) kunnen verdere navolging krijgen in volgende subsidierondes van het programma. Daarin zal bijvoorbeeld ruimte worden geboden voor verdere onderbouwing en/of bredere implementatie van de goed beschreven praktijkvoorbeelden en andere reeds bestaande en beschreven interventies. Deze subsidieronde is dus niet gericht op het (verder) onderbouwen van de effectiviteit van interventies.

Aanvragen kunnen worden ingediend door wo-, hbo- of mbo-onderwijsinstellingen. Het is verplicht een zorgorganisatie vanaf de start te betrekken. De aanvrager geeft binnen het project een zorgorganisatie opdracht om het project deels uit te voeren.

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project met een looptijd van maximaal twaalf maanden. Voor deze subsidieronde is € 500.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot en met 5 november 2019, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verpleging-en-verzorging-beschrijven-goede-voorbeelden/

Terug naar overzicht