Nieuws

sep
19

Subsidieregeling praktijkleren met een jaar verlengd

Zoals al aangekondigd heeft minister Van Engelshoven van OCW op Prinsjesdag de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop de Subsidieregeling praktijkleren in 2019 zal worden ingevuld. Gezien de budgettaire problematiek voor de onderwijsbegroting 2019 als gevolg van de tegenvallende leerlingen- en studentenramingen en de krapte op de arbeidsmarkt, heeft de minister besloten het totaal beschikbare bedrag voor de regeling praktijkleren in 2019 met € 19,5 miljoen naar beneden bij te stellen.

In totaal is er € 185 miljoen beschikbaar voor de regeling. Als gevolg van deze, éénmalige, korting worden de budgetten voor de verschillende onderwijscategorieën in deze subsidieregeling neerwaarts bijgesteld:

  • vmbo/vso/pro/ Entreeopleiding in vmbo: € 500.000;
  • mbo: € 180.437.000;
  • hbo: € 2.451.000;
  • promovendi/toio's: € 1.660.000.

Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt in 2019 verlaagd van € 2.700 naar € 2.500. In het voorjaar van 2019 zal de regering besluiten nemen over hoe de regeling voor de schooljaren 2019-2020 en verder zal worden vormgegeven. 

Doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Terug naar overzicht