Nieuws

sep
19

Nieuwe subsidiemogelijkheden ZonMw programma verward gedrag

Bij ZonMw kunnen weer aanvragen worden ingediend voor subsidie binnen het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag. Het gaat om de oproepen voor Regionale aanpak verward gedrag, Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag en Training ggz expertise voor gemeentelijke hulpverleners. Deadline voor Regionale aanpak verward gedrag is 30 oktober, voor Integraal aanbod zorg en begeleiding 18 december 2018. Voor de ggz training kan doorlopend ingediend worden.

Voor Regionale aanpak verward gedrag is € 3 miljoen beschikbaar. Doel is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en voor een periode tot 24 maanden. 

 

Doel van Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag is om gemeenten, in hun rol van regisseur, en hun uitvoeringspartners te ondersteunen bij de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Er zijn twee soorten subsidiemogelijkheden: een startsubsidie en een uitvoeringssubsidie. De bijdrage van een startsubsidie bedraagt maximaal € 20.000 en € 100.000 voor een uitvoeringssubsidie. De looptijden zijn respectievelijk maximaal 4 en 16 maanden.

 

Voor Training ggz expertise voor gemeentelijke hulpverleners kunnen gemeenten bij ZonMw financiering aanvragen voor een trainingsplan op maat. Doel is om professionals in het gemeentelijk domein vaardiger te maken in bijvoorbeeld de signalering en ondersteuning van mensen met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking (lvb) en/of multi-problematiek. Er in totaal een budget beschikbaar van € 7 miljoen. Een gemeente tot 100.000 inwoners kan maximaal € 25.000 aanvragen. Een gemeente met meer dan 100.000 inwoners kan tot € 100.000 aanvragen. 

 

Op 4 oktober organiseert ZonMw een informatieplein Verward gedrag over alle subsidiemogelijkheden binnen het actieprogramma. De bijeenkomst vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur in Utrecht. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Terug naar overzicht