Nieuws

sep
19

Groningen stelt meer subsidie beschikbaar voor natuur- en landschapsbeheer

Collectieven van agrariërs die landbouwgronden beheren kunnen in de provincie Groningen subsidie aanvragen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Het beschikbare budget voor de categorie 'water' zal worden verhoogd met een bedrag van € 65.000, voor de periode 2019-2021. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Groningen in hun vergadering besloten.

Agrarisch natuurbeheer is één van de onderdelen van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Groningen.

 

Eerder werd voor al budget beschikbaar gesteld voor de leefgebieden voor leefgebieden met de aanduidingen Open Akkerland, Open Grasland en Droge Dooradering. Voor de leefgebieden Natte Dooradering en Water was nog niet duidelijk hoeveel budget er beschikbaar zou komen. Om het indienen van de aanvragen toch mogelijk te maken werden hiervoor symbolische bedragen van elk € 1 gereserveerd. Een nieuw budget voor de categorie Natte Dooradering is niet bekendgemaakt.

 

De regeling is inmiddels gesloten. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Het gewijzigde subsidieplafond wordt binnenkort bekendgemaakt in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht