Nieuws

sep
19

Subsidieregeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur Letterenfonds dit jaar nog eenmaal open

Uitgevers van geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur, die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een subsidiebijdrage in de productiekosten aanvragen. Bij de bepaling van de kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De laatste deadline van dit jaar is 17 november 2017.

Aanvragen moeten minstens drie maanden voor publicatie schriftelijk zijn ingediend. Omdat de productietijd van een geïllustreerd boek lang is en de investeringen hoog zijn, bestaat er daarnaast de mogelijkheid, een pre-advies aan te vragen. Een uitgever, auteur of illustrator kan een plan, een project of een nog niet volledig manuscript voorleggen aan de adviescommissie die zal beoordelen of zij de aanvraag in principe subsidiabel vindt. Dit oordeel is niet bindend.

Terug naar overzicht