Nieuws

sep
19

SNN ontvangt acht aanvragen voor Tender Valorisatie 2017 ronde 2 & MKB

Het subsidieloket van de Tender Valorisatie 2017 ronde 2 & MKB is op 9 september 2017 gesloten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft acht aanvragen met gevraagd bedrag van € 2,7 miljoen ontvangen. Op dit moment worden de aanvragen getoetst op compleetheid, (subsidie)technische en beleidsmatige criteria. Projecten die compleet zijn en positief getoetst worden, zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Deskundigencommissie.

Op basis van deze beoordeling zal eind november door de SNN Bestuurscommissie Economische Zaken besloten worden aan welke projecten subsidie wordt toegekend. 

 

De tender Valorisatie 2017 Ronde 2 en tender Valorisatie MKB (MIT R&D samenwerkingsprojecten) hebben tot doel dat MKB-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid. Binnen beide tenders kunt u subsidie aanvragen voor projecten binnen doelstelling C en doelstelling D, met als belangrijk verschil dat doelstelling D zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot. Het betreffen kansrijke innovatieve projecten die dicht bij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7) staan. Hierdoor is kapitalisatie snel mogelijk. 

 

Terug naar overzicht