Nieuws

sep
19

Minister Bussemaker investeert in de Nationale Wetenschapsagenda

Minister Bussemaker van OCW heeft tijdens de presentatie van de NWA investeringsagenda aangekondigd, dat er eind 2016 een NWA-fonds (beheerd door NWO) ingericht zal worden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt 4 miljoen vrij om te investeren in een aantal thematische routes, het versterken van talentbeleid en ondersteuning van valorisatie. Ook universiteiten, hogescholen en kennisinstituten dragen bij aan het fonds. Het NWA-fonds richt zich in eerste instantie op drie beleidsvraagstukken die OCW heeft benoemd. De gekozen thema’s uit de agenda sluiten goed aan bij de thema’s van het ministerie: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen. Er is ongeveer € 20 miljoen beschikbaar voor deze thema's. Voor talentontwikkeling en valorisatie is circa € 9 miljoen beschikbaar. 
 
Naast OCW zoeken ook andere departementen naar middelen in de begroting van 2016 en 2017 om onderzoek en innovatie op hun beleidsterreinen mogelijk te maken.

Terug naar overzicht