Nieuws

sep
19

Subsidie woningisolatie Noord-Brabant gewijzigd

Noord-Brabant heeft de Eerste Wijzigingsregeling op de Subsidieregeling woningisolatie gepubliceerd. De indientermijn is verlengd naar 3 november. Daarnaast zijn de begripsomschrijvingen en de prestatieverantwoording aangepast. Tenslotte zijn de subsidievereisten gewijzigd.
De Subsidieregeling Woningisolatie Noord-Brabant is bedoeld voor woningcoöperaties, die op een professionele, klantgerichte manier organiseren, dat leden hun woningen isoleren. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten, gericht op het opzetten van een projectorganisatie, die voorbereidende en begeleidende werkzaamheden verricht voor woningisolatie.

De eisen, waaraan deze projectorganisatie moet voldoen, zijn aangevuld. De woningisolatie moet worden uitgevoerd bij tenminste 400 leden van de projectorganisatie, van direct of indirect betrokken energiecoöperaties. Voor advisering over en uitvoering van de woningisolatie contracten met daartoe gekwalificeerde ondernemingen. Voorheen was advies slechts mogelijk door gecertificeerde energie-adviseurs en woningisolatiebedrijven.

Het subsidieplafond voor de tenderperiode tot en met 3 november bedraagt € 1 miljoen.

Terug naar overzicht