Nieuws

sep
19

Stand van zaken energieprestatie subsidie STEP op 15 september 2014

Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd om het energielabel van deze woningen te verbeteren. Tot en met 15 september 2014, 17.00 uur zijn 216 aanvragen voor STEP-subsidie ingediend. Hiermee is 86.660.700 van het beschikbare budget voor STEP aangevraagd. Er is nog 308.339.800 aan subsidiebudget beschikbaar.

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector geeft een extra impuls aan de investeringen in energiebesparing in de bestaande voorraad woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De regeling draagt daardoor bij aan de realisering van het Nationaal Energie akkoord, waardoor extra werkgelegenheid en energiezuinige woningen kunnen worden gerealiseerd, die zorgen voor een betere beheersing van de totale woonlasten.

Terug naar overzicht