Nieuws

sep
19

Ruim € 1 miljard voor Nederlands nationaal operationeel programma voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds

De aard van het ESF-programma voor de periode 2014-2020 verschilt sterk ten opzichte van de periode 2007-2013. Voorheen werd 50 % van de ESF-steun ingezet voor de opleiding en kwalificaties van werknemers. Nu ligt de nadruk op de onderkant van de arbeidsmarkt: 71 % van de middelen wordt geďnvesteerd in maatregelen voor sociale integratie om personen aan de rand van de arbeidsmarkt een baan te helpen vinden. Ook nieuw is de geïntegreerde aanpak met het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor gebieden met bijzondere behoeften in de grootste vier steden van Nederland.

De totale ESF-toewijzing zal volgens deze drie prioriteiten worden verstrekt:
• Integratie via onderwijs en werkgelegenheid: meer dan 70 % van de totale begroting (€ 720 miljoen) zal worden geïnvesteerd in de integratie van uitgesloten groepen op de arbeidsmarkt. De Nederlandse gemeenten, die het best geplaatst zijn om oplossingen op maat uit te werken, zullen vooral gebruikmaken van arbeidsintegratietrajecten, opleidingen en bijscholingen en individuele begeleiding;
• Duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid: € 200 miljoen zal worden geïnvesteerd om het verwachte tekort aan arbeidskrachten tegen te gaan door maatregelen te ondersteunen in verband met actief en gezond ouder worden voor werknemers en in verband met (re)organisatie van de werkomgeving en -omstandigheden om mensen langer aan het werk te houden;
• Bijzondere ondersteuning voor de grootste vier steden in Nederland: in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zal € 50 miljoen beschikbaar zijn voor lokale werkgelegenheidsinitiatieven om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen en in die gebieden de bestaande moeilijkheden in dat verband aan te pakken.

Terug naar overzicht