Nieuws

sep
19

Beleidsgericht Onderwijsonderzoek - vakmanschap ( 500.000)

De Programmaraad voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek (ProBO) stimuleert onderzoek dat inzicht vergroot in de vraag hoe het onderwijsbeleid optimaal kan inspelen op ontwikkelingen (uit het verleden, van nu en die voorzien worden in de toekomst) in de samenleving. Alle Nederlandse instituten waar expertise in het onderwijsonderzoek aanwezig is, kunnen een aanvraag indienen voor vakmanschap in het onderwijs en -arbeidsmarktperspectief. Er is maximaal 500.000 beschikbaar. Onderzoeken mogelijk hoogstens een looptijd van twee jaar hebben. De minimale financieringsomvang is € 400.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 oktober 2014.

In een eerdere ronde in 2014 werd onderzoek uitgezet naar vier thema's uit het onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-2016. Binnen het thema Vakmanschap in het onderwijs- en arbeidsmarktperspectief vond geen honorering plaats; daarom vindt de huidige ronde plaats.

Terug naar overzicht