Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
19

Rijksbegroting 2014 - Wonen en Rijksdienst

In de op Prinsjesdag 2013 gepresenteerde Rijksbegroting Wonen en Rijksdienst zijn de volgende wijzigingen met betrekking tot subsidies opgenomen:
• Revolverend fonds Energiebesparing: het kabinet zet dit jaar € 50 miljoen en in 2014 € 135 miljoen in voor het revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt tot minimaal € 740 miljoen in totaal;
• Tijdelijke regeling blok voor blok (en Green Deals): het kabinet wil met behulp van een kennis- en leertraject inzetten op grootschalige energiebesparing in bestaande woningen. De subsidieregeling Blok voor blok heeft betrekking op 14 projecten, die verspreid over het hele land zijn uitgevoerd. De regeling startte in 2011 en zal in 2014 worden geëvalueerd. Tevens wordt er een voorstel gedaan voor een landelijke uitrol.
Hiervoor is in 2014 € 500.000 beschikbaar;

Innovatieregelingen gebouwde omgeving: met het programma Energiesprong wordt beoogd de markt voor te
bereiden op het realiseren van energieneutrale nieuwbouw en zeer zuinig energiegebruik als gevolg van renovatie in woning- en utiliteitsbouw.
Binnen dit programma wordt kennis overgedragen en worden experimenten
uitgevoerd in energiezuinige en innovatieve bouw. In 2014 wordt
het programma afgerond en worden kennis en ervaringen actief overgedragen
naar alle betrokken partijen. Het programma wordt uitgevoerd
door Platform 31. Naast Energiesprong lopen de kennis- en leertrajecten
door van het programma Gebieden Energieneutraal en de Excellente
Gebieden. Hiervoor is in totaal € 1 miljoen beschikbaar;
• A&O-fonds: het Rijk zal in 2014 een subsidie van € 3,4 miljoen verstrekken aan het A&O-fonds. Het fonds zal deze subsidie inzetten voor arbeidsmarktprojecten.

Terug naar overzicht