Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
19

Overbruggingsregeling agrarisch natuurbeheer binnenkort weer geopend

In 2012 stelde de provincie Gelderland een tijdelijke overbruggingsregeling voor agrarisch natuurbeheer vast. Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2013 kan er vanuit deze overbruggingsregeling opnieuw subsidie worden aangevraagd. Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 200.000.

Subsidie vanuit deze regeling wordt uitsluitend aan landbouwers verstrekt, die die door of namens de provincie SAN-subsidie hebben ontvangen en waarbij deze SAN-subsidie afloopt of is afgelopen in de periode van 31 december 2009 tot 31 december 2013. De SAN-subsidie was een subsidie voor agrarisch natuur- of landschapsbeheer op grond van de inmiddels vervallen provinciale regeling ‘Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Gelderland 2008’ of de vervallen rijksregeling ‘Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer’. 

Terug naar overzicht