Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
19

Budget POP2 maatregelen Overijssel verhoogd

In juli 2013 maakte de provincie Overijssel bekend, dat er aanvragen kunnen worden ingediend voor het Europese cofinancieringsprogramma Plattelands Ontwikkelings Programma (POP 2). Er werden extra middelen ingezet voor de zogenaamde Health Check (HC)- en modulatiegelden. Besloten is, deze eerder gepubliceerde budgetten te verhogen. Voor maatregel 321b (Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking) is de Europese bijdrage (ELFPO) na ophoging € 535.279 en de provinciale bijdrage € 267.640. De indieningstermijn is inmiddels gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Het POP 2 programma ondersteunt het veranderingsproces op het platteland van Overijssel met als belangrijkste doelen het ontwikkelen van een duurzame landbouw, het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap, waterbeheer en recreatie en toerisme en het bevorderen van leefbaarheid. De LEADER-as is bedoeld voor projecten die tot stand komen via de plaatselijke groepen van de betreffende LEADER-gebieden in Overijssel. De Europese subsidies zijn gekoppeld aan de provinciale prestaties die zijn opgenomen in het provinciaal Meerjaren Programma (pMJP).

Terug naar overzicht