Nieuws

aug
19

Tweede ronde NWO Promotiebeurzen voor leraren 2016 geopend voor aanvragen

Tot en met 6 september 2016 kunnen bij NWO bevoegde leraren in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs aanvragen indienen voor een Promotiebeurs. Er is voor de tweede ronde een budget beschikbaar van 4,5 miljoen. Doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vier jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van een contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.
Bij voldoende kwaliteit kunnen ongeveer 30 studiebeurzen worden toegekend. 

Terug naar overzicht