Nieuws

aug
19

Health Holland en Stichting MS Research bieden subsidie voor publiek-private samenwerking

Tot en met 2 september 2016 kunnen onderzoekers en ondernemers uit de Life Sciences & Health sector aanvragen indienen voor TKI-toeslag die is opgebouwd door Stichting MS Research. Het aanvragende consortium bestaat ten minste uit één Nederlands onderzoeksinstituut en één bedrijf. De subsidie wordt verstrekt voor:

fundamenteel onderzoek:  experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten;
industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren;
experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten.

Het onderwerp van het project dient aan te sluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019  van Health~Holland. Het onderzoek dient (op lange termijn) bij te dragen aan één of meerdere van de doelstellingen van Stichting MS Research:

het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS,
het verbeteren van de prognose en diagnose van de ziekte MS,
het vinden van de oorzaken van MS; het ontwikkelen van een behandeling voor MS;

Het project wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd. Alle deelnemende partijen dragen, in cash (geld) en/of in kind (personeel/materiaal), bij aan het budget. De minimale bijdrage voor een bedrijf is 15% van het totale projectbudget. De minimale bijdrage voor een onderzoeksinstituut is 10% van het totale projectbudget. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type onderzoek. De maximale toeslag voor fundamenteel onderzoek is 85%, voor industrieel onderzoek 50% en voor experimentele ontwikkeling 25%. 

Terug naar overzicht