Nieuws

aug
19

Stimuleringsfonds publiceert aanvraagprocedure persinnovatie

Met de Persinnovatieregeling steunt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek projecten die de journalistiek vernieuwen. IdeeŽn voor de tiende ronde Persinnovatie kunnen worden ingediend van 20 augustus 2015 tot en met 20 september 2015. Projecten komen in aanmerking voor subsidie, als ze betrekking hebben op nieuwe producten, diensten, platforms of modellen. Deze moeten dienen om journalistieke informatie te produceren, te filteren, te distribueren, te verkopen of te presenteren.


Het aanvraagproces verloopt in vier fases:

In de eerste fase kan een idee worden ingediend via de website van het Stimuleringsfonds. De ideefase is opengesteld tot en met 20 september. Op 25 en 29 september houdt het fonds selectiegesprekken met de indieners via Google Hangout-sessies. Het Stimuleringsfonds zal uiteindelijk de ingediende ideeën beoordelen op innovativiteit, journalistiek karakter en haalbaarheid. Vervolgens mogen de beste ideeën deelnemen aan het vervolgtraject, de Pressure Cooker;
De Pressure Cooker is een workshop- en adviestraject van drie dagdelen, waarin idee-indieners onder begeleiding van experts sleutelen aan hun idee. Op basis van het 'business model canvas' en de 'lean start-up'-methodiek leren deelnemers anders kijken naar hun plannen. Na de Pressure Cooker vallen enkele projecten af die onvoldoende haalbaar of vernieuwend zijn;
De overgebleven idee-indieners worden uitgenodigd een volledige subsidievraag in te dienen. Zij kunnen op 18 november hun aanvraag presenteren voor het bestuur. Uiterlijk 22 november moet de subsidieaanvraag ingediend zijn, met daarin onder meer een projectplan en een begroting;
In de laatste fase beoordeelt het bestuur de aanvragen. Gemiddeld valt hier de helft van de aanvragen nog af.

Het subsidieplafond voor de Persinnovatieregeling bedraagt € 400.000 per ronde. Doorgaans betekent dit dat vijf tot acht projecten subsidie ontvangen. Een project mag een looptijd hebben van maximaal 1 jaar. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 100.000 per aanvraag. Start-ups (bedrijven jonger dan drie jaar) kunnen aanspraak maken op een matchingsvrije subsidie van € 20.000. De eerste € 20.000 hoeft dan niet gematched te worden.
Op dinsdag 15 september tussen 13.00 en 17.00 uur houdt het Stimuleringsfonds een telefonisch spreekuur over de Persinnovatie-regeling.

Terug naar overzicht