Nieuws

aug
19

Noord-Holland verhoogt plafond voor herstructurering bedrijventerreinen

Het subsidieplafond voor de regeling 'Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB) Noord-Holland' is verhoogd tot 3.523.914. Dit plafond is verdeeld over de twee onderdelen 'Fysieke maatregelen' ( 3.273.914) en 'Procesmaatregelen' ( 250.000). Dit voorjaar konden aanvragen voor de regeling worden ingediend. Het doel van de HIRB-regeling is om te voorzien in het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. Hierdoor moet verrommeling worden tegengegaan en het vestigingsklimaat voor bedrijven worden verbeterd.

Het besluit tot verhoging van het subsidieplafond zal nog worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht