Nieuws

aug
19

Nieuwe deadline 'Regeling open en online hoger onderwijs'

Op 1 september a.s. opent een nieuwe ronde van de 'Regeling open en online hoger onderwijs'. Aanvragen kunen tot en met 15 december 2015 worden ingediend. Hiermee wijzigt minister Jet Bussemaker van OCW de regeling om het beoordelingsproces te verbeteren. De andere wijziging betreft de datum van advisering van Stichting SURF aan de minister over de subsidieverlening. Door het vervroegen van beide data is er meer ruimte voor gedegen selectie en tijdige bekendmaking. De eerder vastgestelde deadline voor het indienen van een projectvoorstel was 3 februari. Deze is nu dus gewijzigd in 15 december. De datum van advisering is nu 18 maart in plaats van 2 april.

De Regeling open en online hoger onderwijs (door SURF genoemd de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs) heeft als doel om met open en online onderwijs een bijdrage te leveren aan kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van het studiesucces. In de projecten kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. De begeleiding van de projecten, kennisuitwisseling en coördinatie van het geheel wordt verzorgd door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek.

Terug naar overzicht