Nieuws

aug
19

Innovatief Actieprogramma Groningen: subsidie voor digitale spellen in gezondheidszorg

De provincie Groningen verstrekt 700.000 subsidie aan vijf innovatieve projecten. De bijdragen worden verleend in de augustus-ronde van het Innovatief Actieprogramma Groningen-4 (IAG-4), waarmee de provincie vernieuwende bedrijven in de regio wil ondersteunen. Er wordt nu onder meer een bijdrage verleend voor het project 'Serious games in de gezondheidszorg'. Doel van dit project van de Hanzehogeschool is om lichamelijke klachten bij medewerkers in de gezondheidszorg te voorkomen. In dit project werkt de hogeschool samen met de ondernemingen Lerenophetweb B.V., Impuls B.V. en Ergo enzo. Met de digitale spellen kunnen verplegers en verzorgers in thuiszorg, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg zich op een speelse manier meer bewust worden van hun houding. Voor dit project stelt de provincie € 150.000 beschikbaar.
Daarnaast is subsidie toegekend aan de volgende projecten:

Fitheidsmonitor voor lichamelijk zware beroepen (bijna € 140.000): de Hanzehogeschool en het UMCG ontwikkelen samen met de bedrijven Procare, aXtion, Science Plus Groep, Estafette en Target Holding een fitheidsmonitor. Het doel is dat mensen gezond blijven en langer kunnen blijven werken (healthy ageing);
Scanner voor fanatieke sporters (€ 150.000): het bedrijf Diagnostics ontwikkelt een scanner waarmee fanatieke sporters hun fitheid kunnen meten;
Zuiniger vliegen (€ 110.000): vijf Groninger ondernemingen uit het MKB (EnerGQ, Deaplearn24, Feldbrugge, Shipdesign en TheRockgroup) ontwikkelen samen met de KLM een methode om energie te besparen in de luchtvaart;
Groene lijm (€ 150.000). ChemCom Industries onderzoekt samen met Wendelin BV hoe ze met een experimentele methode het productieproces kunnen aanpassen, waardoor ze goedkoper milieuvriendelijke oplosmiddelen kunnen produceren.

Het vierde Actieprogramma heeft een looptijd van november 2014 tot en met 2017. Van het totale budget van € 6,2 miljoen is € 2,7 miljoen van de provincie afkomstig. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) trekt € 3,36 miljoen voor het programma uit. Het budget is als volgt per thema verdeeld: Healthy Ageing en Energie ieder € 1.600.000; Bio-economie € 1.150.000 en Trans-sectorale Innovatie € 1.420.000. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 150.000.

Terug naar overzicht