Nieuws

aug
19

Groningen wil 22 miljoen investeren in leefbaarheid dorpen

De provincie Groningen heeft de begroting voor 2016 gepresenteerd. Op de balans staat een bedrag van 308 miljoen. In de begroting is het voornemen opgenomen om de komende vier jaar 22 miljoen te besteden aan de leefbaarheid in dorpen. De provincie wil met inwoners in gesprek gaan over besteding van de middelen. In de begroting zijn ook plannen uitgewerkt om ondernemingen in het mkb te stimuleren. Ook hiervoor komt meer geld beschikbaar. Momenteel is er al een kredietfonds van € 40 miljoen en dat wordt uitgebreid met een extra bedrag van € 25 miljoen. Voor de stimulering van biologische landbouw wordt € 500.000 extra uitgetrokken.

In 2016 moet tevens een fonds zijn opgezet met € 10 miljoen als aanjager van een nieuw energieprogramma. Doel hiervan is een transitie naar schone energie. Ook zullen er nieuwe fietsroutes worden aangelegd en worden bestaande fietsroutes opgewaardeerd.

Zie hier voor de gehele Groningse begroting voor 2016. Eind september zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de begroting.

Terug naar overzicht