Nieuws

aug
19

Friesland verleent € 300.000 voor praktijkonderwijs infra en groen

De provincie Friesland verstrekt zowel in 2015 als in 2016 een subsidie van € 150.000 aan het coördinatiepunt FIKS. Dit is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid op het gebied van infra en groen. Via FIKS voeren mbo- en hbo-studenten praktijkopdrachten uit bij concrete projecten om werkervaring op te doen. Het coördinatiepunt is vooral actief in Friesland en werkt met partijen uit de provincie en partijen die regelmatig werk uitvoeren in de provincie.

FIKS werkt onder meer samen met de gemeenten Leeuwarden en Harlingen, de provincie Friesland, onderwijsinstellingen ROC Friese Poort, NHL Hogeschool, Nordwin College, Rijkswaterstaat en verschillende brancheverenigingen. Het coördinatiepunt voert vooral projecten uit in de infratechniek, civiele techniek, grond-, weg- en waterbouw en groentechniek.

Terug naar overzicht