Nieuws

aug
19

Zeven KIEM-projecten gehonoreerd voor samenwerking in de creatieve industrie

Zeven consortia van onderzoekers en publieke en private partners ontvangen een KIEM-financiering (Kennis Innovatie Mapping) van 15.000 uit het NWO-programma Creatieve industrie. Met de bijdrage wordt onderzocht hoe de consortia nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten voor sectoren van de creatieve industrie.

Om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken, is samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen noodzakelijk. Met het KIEM-programma stimuleert NWO daarom kennisinstellingen en private partijen, zoals het MKB, consortia te vormen om zo van elkaars kennis en ervaring te profiteren. Klik hier voor meer informatie over de gehonoreerde projecten.

Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Daarnaast is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Terug naar overzicht