Nieuws

aug
19

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2014 gewijzigd

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2014 (POBB) gewijzigd. Het POBB richt zich op de financiering van activiteiten die de doelstellingen van het Nederlands buitenlandbeleid ondersteunen. Het kan hierbij zowel gaan om lange termijn beleidsdoelstellingen als om activiteiten gerelateerd aan actuele ontwikkelingen. De projecten moeten, direct of indirect, een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van dit beleid.

Vanuit het POBB kunnen activiteiten worden gefinancierd die het buitenlandbeleid op één van de volgende terreinen ondersteunen: 
• Verbetering van bilaterale betrekkingen; 
• Bevordering van multilaterale samenwerking; 
• Vrede en veiligheid; 
• Mensenrechten, democratisering en goed bestuur; 
• Internationale juridische en justitiële samenwerking;
• Global Issues (voorheen Milieu).

Het aangevraagde subsidiebedrag moet minstens € 20.000 per projectvoorstel bedragen. Een uitzondering hierop vormen aanvragen voor een Nederlandse bijdrage aan internationale verkiezingswaarnemingsmissies. De activiteit dient 'katalyserend' en éénmalig te zijn, met een maximale looptijd van 3 jaar. Het subsidieplafond voor 2014 bedraagt € 500.000 voor POBB Algemeen en € 500.000 voor POBB Veiligheidsbeleid. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Terug naar overzicht