Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
19

Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing Overijssel gecorrigeerd

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben een correctie gepubliceerd voor de Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing. De regeling valt vanaf 19 augustus 2013 in zijn geheel onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Vanaf deze datum moet de subsidie voldoen aan artikel 21 of artikel 23 van de verordening.

Binnen de regeling duurzame energie en energiebesparing Overijssel kan de provincie subsidie verstrekken voor investeringen, gericht op:

gebouwgebonden energiebesparing;
energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, wind- of waterenergie;
energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker;
optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt;
energieopwekking uit zonne-energie, ten behoeve van particuliere woningen en bedrijven, mits deze energieopwekking gecombineerd wordt met één van bovenstaande investeringen.

Terug naar overzicht