Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
19

Gecombineerde opgave 2014 basis voor overgangsregeling GLB

De Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken laat weten dat de gecombineerde opgave in 2014 de basis wordt voor de overgangsregeling in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanaf 2015 wordt geleidelijk overgeschakeld van het huidige systeem van bedrijfstoeslagen naar een gelijke toeslag per hectare in 2019.

In 2015 ontvangen alle landbouwbedrijven nieuwe toeslagrechten op basis van de bedrijfsoppervlakte in de vorm van 'flat rate'. Daarnaast wordt er een vergroeningspremie van circa € 120 tot € 130 per hectare geïntroduceerd voor bedrijven die voldoen aan de eisen voor vergroening. De totale bedrijfstoeslag die een bedrijf dan ontvangt zal voor de meeste bedrijven zijn opgebouwd uit de 'flat rate', een vergroeningspremie en een bedrag uit de overgangsregeling. Het ligt nog niet vast welk uitgangspunt gehanteerd zal worden bij de overgangsregeling: de betalingen op basis van de gecombineerde opgave in 2014 of de totale waarde van de toeslagrechten die een ondernemer heeft op 15 mei 2014. Naar verwachting zal de premie per hectare uitkomen op € 370 tot € 400. De hoogte hangt af van het budget voor directe inkomenssteun dat aan Nederland wordt toegekend. Dit is nog niet bekend. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat een deel van het budget voor directe betalingen wordt overgeheveld naar het budget voor het plattelandsbeleid. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zal in november een brief naar de Tweede Kamer sturen over de wijze waarop Nederland het GLB in de periode 2014-2020 gaat invullen.

Terug naar overzicht