Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
19

€ 440.440 subsidie voor Herstructurering Druten-West

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben € 440.440 voor het project Herstructurering Druten-West definitief vastgesteld. De subsidie werd op grond van de regeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) al in 2004 toegekend aan de gemeente Druten, maar met name de economische crisis zorgde voor een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. Met de provinciale bijdrage zijn achterstanden voor bijvoorbeeld woningen en jeugd in de wijk opgeheven. De gemeente betaalt het subsidiebedrag door aan de WijkOntwikkelingsMaatschappij Druten-West B.V. die de herstructurering heeft uitgevoerd.

Het ISV is een doeluitkering, speciaal ingesteld om de aantrekkelijkheid van de steden te vergroten. Deze moeten leefbaarder worden en hun positie versterken. Met het ISV-budget kan het stedelijk voorzieningenpakket worden uitgebreid en vernieuwd. Dit is primair een zaak van de gemeente samen met de lokale partijen. Het ISV-geld is bedoeld voor het nemen van fysieke maatregelen op de terreinen wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. Sinds 13 december 2012 kan geen subsidie meer worden aangevraagd voor deze regeling.

Terug naar overzicht