Nieuws

jul
19

STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie) gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Subsidieregeling STAP-budget (STAP) officieel gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is om de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Vanuit de regeling is ondersteuning beschikbaar voor personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, die scholing volgen gericht op de versterking van hun arbeidsmarktpositie.

De STAP-regeling (waarbij STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie) is met ingang van 1 januari 2022 de opvolger van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Met de regeling wordt het belang van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) benadrukt.

Subsidie kan worden aangevraagd door persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt ten behoeve van een door hem te volgen scholing die in het scholingsregister is vermeld.

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten van de scholing zoals vermeld in het scholingsregister, tot een maximum van € 1000 inclusief btw.

Aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2022 worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Aanvragen die volledig zijn, worden behandeld op volgorde van ontvangst. Voor 2022 is een budget van € 180,4 miljoen te verdelen.

Terug naar overzicht