Nieuws

jul
19

Extra subsidiebudget voor instandhouding monumenten

De afgelopen jaren is de financiële druk op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) sterk gegroeid. Ook dit jaar vragen monumenteigenaren vele tientallen miljoenen meer subsidie aan dan beschikbaar is.

De overvraag in 2021 bedraagt naar schatting € 45 miljoen tot € 50 miljoen bij de groene monumenten en overige rijksmonumenten. In verband met deze overvraag is de regeling nu gewijzigd, zo meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De wijziging betreft een structurele verhoging van de subsidieplafonds voor groene monumenten en overige rijksmonumenten in verband met prijsbijstelling, alsmede de invoeging van een structureel aanvullend subsidiebedrag voor grote groene en overige rijksmonumenten met ingang van 2021.

Met deze verhogingen wordt voor een gedeelte tegemoetgekomen aan de overvraag in 2021. In totaal is in 2021 € 1,3 miljoen extra beschikbaar voor groene monumenten (bestaande uit € 0,3 miljoen structurele prijsbijstelling en structureel € 1 miljoen voor grote groene monumenten). Voor overige rijksmonumenten is in 2021 in totaal € 4,9 miljoen extra beschikbaar (bestaande uit € 1,9 miljoen structurele prijsbijstelling en structureel € 3 miljoen voor grote overige rijksmonumenten).

Op korte termijn zullen volgens OCW wel keuzes gemaakt moeten worden om de SIM beheersbaar te maken. Daarover – en over de voorgenomen verlenging van de SIM – wordt de Tweede Kamer naar verwachting in het najaar verder geïnformeerd, aldus OCW.

Terug naar overzicht